Điều chỉnh tăng trưởng thực vật

Liên hệ Còn hàng

Hóa chất điều chỉnh tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy mô thực vật.

Xuất xứ: CDHchemical

Danh sách hóa chất điều chỉnh tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy mô.

Product Code Product Name CAS Technical Data MSDS
1000 (+)-Abscisic Acid Extra Pure (ABA) 14375-45-2 Specs MSDS
29298 1-Naphthalene Acetic Acid NAA 86-87-3 Specs MSDS
664295 2,3,5-Tri Iodo Benzoic Acid AR (TIBA) Plant Growth Regulator 88-82-4 Specs MSDS
25793 2-Chloro Ethyl Phosphonic Acid (Ethrel An effective germinating agent 16672-87-0 Specs MSDS
452815 Alar (B-9) AR Plant Growth Regular 1596-84-5 Specs MSDS
27805 Colchicine Used in Research in Plant 64-86-8 Specs MSDS
44047 Gibberellic Acid 77-06-5 Specs MSDS
28558 Indole-3-Acetic Acid for Biochemistry Plant Growth Hormone IAA 87-51-4 Specs MSDS
28559 Indole-3-Butyric Acid for Biochemistry Plant Growth Hormone IBA 133-32-4 Specs MSDS
559255 Kinetin AR Plant growth Stimulator, Causes rapid cell division 525-79-1 Specs MSDS
22565 N6-Benzyl Adenine (6-Benzyl Aminopurine) BAP 1214-39-7 Specs MSDS
Nội dung tùy chỉnh
Liên hệ SĐT:0868.998.990 Email: Anphatchem@gmail.com
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0868.998.990